Actief
Actief

Senior Communicatieadviseur regio Amersfoort

Senior Communicatieadviseur regio Amersfoort

Interim

De opdracht

In deze opdracht werk je als (senior) communicatie en participatieadviseur aan gemeentegrens overstijgende opgaven, waaronder de uitwerking van een regionale energiestrategie en het Handelingsperspectief Buitengebied. Hierbij werken gemeenten samen met Waterschap Vallei en Veluwe, de provincie Utrecht, Stedin, belangengroepen en onze inwoners aan het mogelijk maken van grootschalige opwek van duurzame energie, met als doel om onze regio leefbaar te houden voor deze en volgende generaties. De energietransitie is echter niet alleen een technisch, infrastructureel en economisch vraagstuk, het is ook een maatschappelijk vraagstuk dat heel wat losmaakt. Door de impact die het heeft op onze leefomgeving en levens, is het belangrijk dat iedereen die dat wil, mee kan doen.

Datzelfde speelt bij het Handelingsperspectief Buitengebied. De toekomst van het buitengebied staat onder druk door afname van natuurwaarden, klimaatverandering en alle ruimtevragers in het buitengebied (zoals natuur, recreatie, landbouw en energie-opwek). Met het Handelingsperspectief Buitengebied worden de opgaven voor de regio, om vervolgens samen met betrokken belanghebbenden te kiezen onderzocht: waar moeten we prioriteren en waar kunnen we functies combineren?

Jouw profiel

 • Als ervaren Senior communicatieadviseur heb je snel toegevoegde waarde voor je collega’s in (project)teams en de vele partners in de regio. Je werkt samen met de projectleiders en de strategisch adviseurs. Je neemt deel aan stuurgroepen en bestuurlijke overleggen. Je bent verbindend en zorgt door de juiste vragen te stellen en aan de slag te gaan, voor duidelijkheid over rollen en acties. Je weet jezelf goed te positioneren tussen bestuurders, colleges, ambtenaren, raden, staten, belangengroepen en inwoners, en dingen voor elkaar te krijgen.
 • Je hebt basiskennis van duurzaamheid (en met name de energietransitie) en overige domeinen van de overheid en weet je nieuwe informatie snel eigen te maken.
 • Je gedijt goed in een complexe veranderende omgeving en hebt de instelling en aanpak om deze verandering verder vorm te geven. Je hebt een hbo+ werk- en denkniveau.
 • Je kunt omgaan met een grote diversiteit aan opvattingen en stijlen, en bent zowel individueel als in groepsverband sterk. Je bent in staat om deze diversiteit te vertalen in een gemeenschappelijke strategie.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en voelt je als een vis in het water in een strategisch team.
 • Ook heb je ervaring met participatie/co-creatie als communicatieadviseur bij complexe projecten, en weet je de balans te vinden tussen regionale communicatie en/of lokale participatie.
 • Je bent bestuurlijk sensitief en hebt ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur bij een of meer gemeenten, of in regionaal verband.

De voorwaarden

 • Het betreft een interim opdracht voor de duur van 6 maanden, met optie op 3 x 6 maanden verlenging.
 • Het aantal uur per week ligt tussen de 28-32 uur (afrekening vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte uren).
 • Incidenteel is werk in de avonduren noodzakelijk.
 • Het uurtarief is € 85,- per uur
 • Start van de opdracht is 1 oktober.

 


Amersfoort
€ 85,- per uur
28-32 uur per week
begin oktober
6 maanden met optie op verlenging
Freelance / ZZP
Tijdelijk
HBO
Deel deze vacature
Contactpersoon