Communicatie vacatures

Senior Communicatieadviseur Stikstof

Referentienr.: 637

Introductie

Jij bent dé communicatieadviseur die zorgt voor een passende communicatiestrategie / -plan, zowel op provinciaal (programma) niveau als per gebied.

Organisatie

De provincie Overijssel heeft als middenbestuur een belangrijke rol bij onder andere bereikbaarheid, regionale economie en een aantrekkelijke leefomgeving. De ambtelijke organisatie bestaat uit 8 eenheden en een aantal (tijdelijke) eenheidsoverstijgende programma’s. Het team BCC bestaat uit communicatieadviseurs die voor de verschillende eenheden en programma’s werken. In het team BCS zitten onder andere de woordvoerders en lobbyisten.

Project

De provincie heeft meerdere rollen en belangen bij de stikstofaanpak, van bevoegd gezag tot initiatiefnemer en van procesregisseur tot beleidsmaker. Een deel van de activiteiten is belegd in de reguliere (lijn)organisatie (bijvoorbeeld vergunningverlening), maar de gebiedsgerichte aanpak wordt programmatisch vormgegeven. In zes gebieden worden gebiedstafels ingericht waarin gebiedspartners (overheid en maatschappelijke organisaties) met elkaar de stikstofaanpak voor dat gebied uitwerken:

  1. Hoe kunnen projecten en activiteiten met stikstofuitstoot toch (weer) doorgang vinden?
  2. Wat is nodig om de natuur te herstellen en de stikstofdepositie te verlagen?
  3. Welke andere opgaven kunnen we koppelen aan de stikstofaanpak?

De provincie is daarin enerzijds procesregisseur en brengt daarnaast eigen opgaven / beleid en kennis in. Over de randvoorwaarden en eventuele knelpunten vindt afstemming plaats in IPO-verband en met het Rijk. Dit alles in een zeer politiek-bestuurlijk gevoelige context.

Wat ga je doen?

Jij bent dé communicatieadviseur die zorgt dat in de opstartfase een passende communicatiestrategie / -plan wordt opgezet, zowel op provinciaal (programma) niveau als per gebied. Je stemt hiertoe af met de woordvoerder van de coördinerend portefeuillehouder, communicatieadviseurs van andere programma’s, de andere leden van het programmakernteam en mogelijk ook communicatieadviseurs van relevante stakeholders.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een gedragen communicatiestrategie voor het programma, passend bij de politiek-bestuurlijke context, de diversiteit aan stakeholders en de dynamiek. De strategie werk je uit in een plan waarin duidelijk wordt wat we gaan doen, wanneer, en wat daarvoor nodig is.

Je coacht en spart met je (nog te werven) collega communicatieadviseur die na afloop van jouw opdracht (incl. evt. verlenging) zorgt voor het (laten) uitvoeren en waar nodig bijstellen van het communicatieplan.

Wie zoeken wij?

  • Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding op het gebied van communicatie
  • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar werkervaring als communicatieadviseur bij een overheidsorganisatie in de periode: 2005 – 2020
  • Je beschikt aantoonbaar over werkervaring met het opstellen van een communicatiestrategie in een politiek-bestuurlijk gevoelige en complexe context, bij minimaal 2 projecten / programma’s
  • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als communicatieadviseur in gebiedsprocessen / programma’s die vanuit doelen i.p.v. te behalen resultaten gestuurd worden
  • Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan als eindverantwoordelijke voor de communicatie op minimaal 3 complexe, politiek-bestuurlijk gevoelige projecten
  • Je hebt inzicht in de organisatie en standpunten van de relevante doelgroepen i.r.t. de stikstofaanpak in Overijssel.

Enthousiast geworden?

Ben je nieuwsgierig en enthousiast geworden over deze tijdelijke opdracht bij onze opdrachtgever, neem dan contact op met Josine Keijzer op 06 48 06 75 35 of stuur een email naar sollicitatie@aserio.nl

Contactpersoon

Contactpersoon

Startdatum

begin augustus 2020

Aantal uren per week

36 uur

Regio

Overijssel

Periode

6 maanden

Deel via social

Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

Solliciteer voor

Senior Communicatieadviseur Stikstof

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Meer lezen