Efficiënte en transparante processen voor een excellente dienstverlening

De juiste combinatie van mens, organisatie en techniek

MENS

Zaakgericht Werken is niet geregeld met de overstap naar een ict-zaaksysteem. De mens bepaalt het succes van Zaakgericht Werken. Iedere verandering, groot of klein, brengt weerstand met zich mee. Die weerstanden serieus nemen creëert draagvlak.

Wij ondersteunen u door betrokkenen vanaf de start te betrekken bij de implementatie van Zaakgericht Werken. We gaan graag met u in gesprek om te zien hoe wij ook bij u de mens kunnen betrekken.

ORGANISATIE

De invoering van Zaakgericht Werken is veelal organisatiebreed en overstijgt afdelingen. Om een succesvolle invoering van Zaakgericht Werken te garanderen, is het daar van essentieel belang de hele organisatie bij het proces te betrekken.

Aserio heeft ruime ervaring met het organisatiebreed borgen van Zaakgericht Werken. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Belangrijk dus om iedere schakel even sterk te maken.

 

TECHNIEK

De ambitie van uw organisatie is bepalend bij de keuze van een zaaksysteem. Techniek is daarbij ondersteunend en niet leidend. Elke leverancier van een zaaksysteem heeft zijn eigen strategie en functionaliteiten.

Onze professionals helpen u het zaaksysteem te kiezen dat het beste aansluit op de ambitie van uw organisatie.

 

GENERIEKE PROCESINRICHTING

Zaakgericht Werken valt of staat met een optimale procesinrichting. Processen efficiënter en klantgericht inrichten is de basis voor optimale dienstverlening.

De processpecialisten van Aserio hebben veel ervaring met het verbeteren van bedrijfsprocessen met en binnen de overheid. Ze kennen en herkennen de dagelijkse praktijk en begrijpen de uitdagingen. Vanuit die expertise helpen ze overheidsorganisaties hun processen verder te optimaliseren of opnieuw in te richten.

IMPLEMENTEREN ZAAKGERICHT WERKEN

Zaakgericht werken implementeren vraagt om een methode waarbij mens, organisatie en techniek integraal verbonden zijn.

Onze implementatieprofessionals helpen u met het gefaseerd implementeren van uw zaaksysteem. Het resultaat? Brede acceptatie en minder nazorg.

 

Deze organisaties gingen u al voor.

Gemeente Oss
Gemeente Velsen
Gemeente Oost-Gelre
BEL Combinatie