In contact met uw doelgroep

Onze communicatie-experts begrijpen, bereiken en betrekken uw doelgroep

STRATEGIE

Hoe wilt u communicatie gaan inzetten in en buiten uw organisatie?

De communicatieprofessionals van Aserio helpen bij het omschrijven van uw doelgroep en communicatiemiddelen en vertalen dit in strategische communicatieplannen. Ook woordvoering wordt daarin meegenomen, evenals het adviseren van het bestuur.

ADVIES

Wat is het juiste moment om uw doelgroep te benaderen? Welke communicatiemiddelen passen daarbij?

De communicatieadviseurs van Aserio geven uw communicatieactiviteiten vorm op tactisch niveau. Met oog voor uw organisatie- en communicatiedoelstellingen.

 

UITVOERING

Het daadwerkelijk uitvoeren van een communicatieplan vraagt om de nodige inzet.

Onze communicatiemedewerkers helpen om de offline en online communicatiemiddelen te realiseren. Zij nemen de operationele werkzaamheden voor u uit handen en ondersteunen de communicatieadviseur met het uitvoeren van praktische zaken.

DOMEIN COMMUNICATIE

Ieder domein heeft zijn eigen aandachtspunten en bijzonderheden.

Onze communicatie-experts weten wat er binnen specifieke domeinen speelt en zijn op strategisch, adviserend en uitvoerend niveau inzetbaar om de communicatie te verzorgen.

Deze organisaties gingen u al voor.

VvAA
Gemeente Almere
Gemeente Rotterdam
Gemeente Heeze-Leende