Overige vacatures

GGD – Projectleider Organisatieverandering en procesoptimalisatie

Referentienr.: 634

Introductie

Gezocht: energieke projectleider die affiniteit heeft met het sociale domein en ervaring met veranderprocessen.

Organisatie

Het sociaal domein binnen de gemeente Amsterdam gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Zo zal ook de organisatie van de toegang tot ondersteuning voor mensen met vaak psychiatrische problemen, dakloosheid en beperkte zelfredzaamheid: de Centrale Toegang binnen de GGD Amsterdam, veranderen. Deze veranderingen hebben tot doel om de zorg en ondersteuning van deze kwetsbare mensen flexibeler inzetbaar te maken, door bijvoorbeeld de huidige afzonderlijke toegangen samen te voegen en goed samen te werken met de nieuw op te richten buurtteams.

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en biedt een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De GGD werkt met ongeveer 1200 GGD-professionals voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. In deze gemeenten wonen in totaal ruim 900.000 inwoners.

Op de Afdeling Maatschappelijke GGZ werken 180 medewerkers, verdeeld over een zevental teams.

 • 3 teams op de geïntegreerde voorzieningen in Centrum, Zuidoost en West.
 • 3 ‘vangnet’-teams: vangnet in de wijk (wijk ggd-ers), team persoonsgerichte aanpakken (o.a. top 600, top 400, statushouders) en team regie en veiligheid.
 • Het Steunpunt Seksueel geweld Amsterdam

Daarnaast kent de afdeling een klein stafbureau.

De doelgroep van de afdeling bestaat op hoofdlijn uit burgers met OGGZ-problematiek: daklozen en mensen met risico op dakloosheid, personen met verward gedrag en/of ernstige verslavingsproblematiek. Er wordt voorzien in een vangnet functie voor mensen die (nog) niet terecht kunnen in reguliere zorg.

Het werkgebied van de MGGZ is voortdurend in beweging; dat maakt dat de afdeling een ambitieuze ontwikkelagenda heeft.

Wat ga je doen?

De kandidaat is verantwoordelijk voor de op handen zijnde organisatieverandering binnen de Centrale Toegang. Een haalbaar implementatieplan met draagvlak binnen de Centrale Toegang en de gemeente Amsterdam is daarbij essentieel. Vervolgens is de kandidaat verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan.

Naast deze organisatieverandering is hij/zij de eerst aangewezen persoon om aan de slag te gaan met procesverbeteringen die noodzakelijk zijn vanuit de lopende werkzaamheden en de vertaling van nieuw beleid naar werkprocessen voor medewerkers die in de Toegang werken.

 • Werkt in samenspraak met anderen aan een heldere opdracht voor de Centrale Toegang voor de taakuitvoering vanaf 2021
 • Schrijft het implementatieplan voor de uitvoering van deze opdracht. Hiervoor haalt hij/zij bijvoorbeeld kennis op bij de mensen die werken in de Centrale Toegang, het team Vangnet binnen de GGD en voert overleg met vertegenwoordigers van gemeente, aanbieders en cliëntorganisaties.
 • Zorgt voor de uitvoering van het implementatieplan. Zo zet hij/zij een projectorganisatie op, stelt met het projectteam haalbare doelen en mijlpalen en signaleert knelpunten.
 • Bedenkt mogelijke oplossingen voor niet goed werkende processen of informatiestromen en past de processen aan.
 • Is het aanspreekpunt voor de verschillende teams van zorgprofessionals die in de centrale toegangen werken, vertaalt de opdracht vanuit het beleid naar werkprocessen voor deze teams en rapporteert ontwikkelingen, trends en knelpunten terug aan de beleidsafdeling van de gemeente.
 • Draagt samen met de inhoudelijk coördinatoren verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening in de centrale toegang.

Werkt in een maatschappelijk betrokken organisatie, een organisatie die er echt toe doet voor kwetsbare mensen. Deze functie maakt het mogelijk om echt een verandering te weeg te brengen. De kandidaat werkt met veel verschillende mensen met vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld van het toegangsproces, de informatievoorziening of het beleidsproces en schakelt tussen verschillende abstractieniveaus: van beleidsontwikkelingen tot werkprocessen.

Wie zoeken wij?

 • In het bezit van een erkend hbo of wo diploma
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met projectmanagement/programma management(bijvoorbeeld lean, IPMA, Prince 2)
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het sociale en het zorgdomein; specifiek OGGZ (bijvoorbeeld Maatschappelijke Opvang)
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar vanuit een vergelijkbare rol ervaring opgedaan met opereren in een context waarin verschillende soms tegengestelde belangen, gevoeligheden, externe druk en afbreukrisico spelen (persoonlijk, ambtelijk, bestuurlijk)
 • Een voor de functie relevant netwerk. 
 • Ervaring opgedaan in het werkveld van de (o)ggz of sociaal domein 
 • Ervaring en gevoel met het werk en de beleving van uitvoerende (zorg)professionals 
 • Ervaring met organisatieontwikkeling 
 • Ervaring met in kaart brengen, (her)inrichten en optimaliseren van werkprocessen 
 • Ervaring met het vertalen van (o.a. toegangs- en regie-)processen naar eisen aan ICT en informatievoorziening en vice versa 
 • Ervaring met het beperken van registratielasten 
 • Ervaring met parallelle ontwikkelingen zoals inkooptrajecten, ontwikkeling buurtteams 

Enthousiast geworden?

Ben je nieuwsgierig en enthousiast geworden over deze tijdelijke opdracht bij onze opdrachtgever, neem dan contact op met Josine Keijzer op 06 48 06 75 35 of stuur een email naar sollicitatie@aserio.nl.

Contactpersoon

Contactpersoon

Startdatum

Medio juli

Aantal uren per week

32 uur

Regio

Noord-Holland

Periode

12 maanden

Deel via social

Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

Solliciteer voor

GGD – Projectleider Organisatieverandering en procesoptimalisatie

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Meer lezen