Afdelingshoofd Publiekszaken

 

Onze opdrachtgever

De gemeentelijke organisatie van onze opdrachtgever bestaat uit zes afdelingen, een tweetal stafeenheden en een tweehoofdige directie. Eén van de afdelingen is de afdeling Publiekszaken. De organisatie doorloopt de komende jaren een organisatie-ontwikkeltraject.

De afdeling

De afdeling Publiekszaken bestaat uit de volgende teams: Burgerzaken, Vergunningen, Veiligheid Openbare orde & wijkbeer, Toezicht & handhaving en de twee taakvelden KCC (Klant Contact Centrum) en WMO-uitvoering.

De functie

Algemeen
Je bent een ervaren integrale manager, die op energieke en pro-actieve wijze invulling weet te geven aan de missie en visie van de organisatie, meedenkt in veranderingen en een bijdrage levert aan het veranderproces van de afdeling c.q. ontwikkeling van de gehele organisatie.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het integraal functioneren van de afdeling in de organisatie binnen de concernbrede vastgestelde kaders. Je bent besluitvaardig en resultaatgericht. Je geeft op hoofdlijnen sturing aan en bent een sparringpartner voor de teamleiders. Je zorgt dat zaken worden afgehecht. Je bent een verbinder met empatisch vermogen, zowel intern als extern. Tot slot vertegenwoordig je de afdeling binnen het Management Overleg.

Specifiek
In deze functie word je belast met de leiding van de afdeling Publiekszaken, de doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum (KCC) en met werkzaamheden in het kader van het organisatieontwikkeltraject (voor de afdeling en/of gehele organisatie).

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor het redigeren, samenstellen, opmaken en afstemmen van de beleidspagina’s op de site overijssel.nl
 • Je begeleidt de centrale webredactie met je redactionele expertise en stelt in overleg met correspondenten vanuit de afdelingen nieuwe landingspagina’s en geredigeerde artikelen samen. Die publiceer je in overleg met de eindredacteur.
 • Ook help je mee met je expertise op het gebied van het samenstellen van content voor sociale media updates in woord, beeld, video en planning op onze vijf kanalen.
 • Je herziet webteksten op basis van de vastgestelde richtlijnen uit onze webstrategie, en doet op basis van taalniveau B2/B3 en digitoegankelijkheids-richtlijnen van WKAG.
 • Je maakt landingspagina’s, selecteert fotografie en verwijst naar externe en interne pagina’s en koppelt direct naar het digitale dienstenloket van Overijssel.
 • Al je communicatieactiviteiten stem je af met het team communicatie. En je werkt volgens het Corporate communicatieplan en de huisstijl van de provincie.

Wie zoeken wij dan?

Van de medewerkers van onze opdrachtgever wordt verwacht dat zij van buiten naar binnen denken, samenwerkingsgericht zijn, hun doelen weten te realiseren en zich klantgericht en flexibel opstellen. Van het afdelingshoofd wordt verwacht daarnaast een aantal functiegebonden competenties, te weten:

 • Situationele en coachende stijl van leidinggeven
 • Strategisch denken en handelen
 • Omgevingsbewust en
 • Ondernemend zijn
 • HBO+/ WO werk-/denkniveau met een achtergrond gericht op dienstverlening en organisatieontwikkeling.
 • Relevante leidinggevende ervaring.
 • Kennis van de diverse werkvelden van de afdeling.
 • Het vertalen van politieke opvattingen naar de organisatie.
 • Vaardigheid en vermogen om andere dan de gebruikelijke wegen te bewandelen.
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen (gemeentelijke ervaring is een pré)
 • Ervaring met gemeentebrede organisatieontwikkeling.
 • Goede communicatieve vaardigheden.

Interesse?

Ben je nieuwsgierig en enthousiast geworden over deze functie in de rol van afdelingshoofd publiekszaken bij onze opdrachtgever, neem dan direct contact op met Mitchell van Donselaar via 030 219 2662 / 06 37 60 78 95 of stuur je CV naar sollicitatie@aserio.nl.

Je kunt ook hier je gegevens achterlaten.

Upload hier je CV

Overige informatie

Startdatum

 • per direct

Locatie

 • provincie Zuid-Holland

Periode

 • data-vast

Aantal uur

 • 32 uur per week

Neem contact op met

Mitchell van Donselaar
06 37 60 78 95
mitchell.van.donselaar@aserio.nl

Deze vacature doorsturen naar een vriend of bekende.