Strategisch Communicatieadviseur Gelderland Herdenkt

 

Gelderland was van september 1944 tot en met mei 1945 negen maanden het centrum van de bevrijdingsstrijd in Nederland. Nergens in Nederland vielen zoveel oorlogsdoden als in Gelderland. Met Zeeland behoort deze provincie tot de gebieden met de meeste oorlogsschade. Dat maakt het verhaal van Gelderland in oorlogstijd uniek.

Sinds de herfst van 2017 is onder leiding van de stichting WO2GLD met ca. 100 WO2-organisaties ( verenigingen, stichtingen, clubs)  in de regio gewerkt aan een inventarisatie van initiatieven voor 2019 en 2020. De plannen zijn bottum-up ontstaan.

Het plan Gelderland Herdenkt is in de basis opgebouwd uit vijf samenhangende regioplannen (Veluwe, Airborne regio, Achterhoek, Rijk van Nijmegen, Rivierenland).

De initiatieven voor 2019 en 2020 hebben geresulteerd in een programma bestaande uit de volgende verhaallijnen:

 1. Het overkoepelende verhaal: ‘Gelderland herdenkt negen maanden bevrijdingsstrijd’.
 2. De eerste verhaallijn: ‘Market Garden, september 1944’
 3. De tweede verhaallijn: ‘De bevrijding van Gelderland, Nederland, maart/mei 1945′. We vieren de Bevrijding, 75 jaar vrijheid.
 4. Verhaallijnen daarbinnen: ‘Tussen Market Garden en de Bevrijding’ en ‘Het Rijnlandoffensief’.
 5. Daarnaast zal in het kader van Gelderland Herdenkt stilgestaan worden bij de Jodenvervolging.

En drie groot Gelderse projecten met een nationale en internationale uitstraling (vooralsnog gaat het om):

 1. De Bridge to the Liberation in september 2019, het multimediale herdenkingsevenement van de Slag om Arnhem bij de John Frostbrug.
 2. De Jongerenconferentie Liberty Talks in Nijmegen, in het voorjaar van 2020.
 3. Het bevrijdingsfestival in Wageningen op 5 mei.

Daarnaast voorziet het plan in twee overkoepelende Gelderse activiteiten: educatie en communicatie/marketing. Zo ontstaat een herdenkingsprogramma, dat negen maanden omvat. Dezelfde negen maanden van 75 jaar geleden: september 1944/2019 tot en met mei 1945/2020.

Gelderland Herdenkt staat natuurlijk niet op zichzelf. Er zijn vele (vrijwilligers)organisaties actief in het veld en er worden contacten gelegd met andere provincies en landelijke organisaties om samen te werken. Vanuit de Achterhoek en de regio Nijmegen zijn er contacten met gemeenten en organisaties in Duitsland. Enkele voorbeelden van samenwerkingspartners: provincie Brabant (Market Garden),  Brabant Remembers, Europe Remembers, Liberation Route Europa, 75 jaar vrijheid, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Euregio en vfonds.

Om de communicatie binnen ons programma Gelderland Herdenkt op te zetten zoeken we een Strategisch Communicatieadviseur.

Verantwoordelijkheden

De Startegisch Communicatieadviseur speelt een belangrijke rol bij de start en ontwikkeling van ons programma Gelderland Herdenkt, 75 jaar vrijheid; is een kritische constructieve sparringpartner voor programmamanagers en projectleiders en hij of zij helpt hen, door ruime ervaring als strategisch adviseur, verder met een communicatief programma of project.

 • Je ben verantwoordelijk voor communicatie advies en aanpak bij Gelderland Herdenkt.
 • Je stuurt op en draagt bij aan informatieverbetering en informatieverwerking en het onder het voetlicht brengen van dit grootscheepse evenement binnen de provincie maar ook richting de regio.
 • Je onderhoudt contact met de communicatieadviseurs vanuit de regio.
 • Je adviseert de provincie en de programma organisatie in het goed vervullen van de communicatierol.
 • Je voert regie op pers en media communicatie. Waar nodig werk je nauw samen met de woordvoerder van de gedeputeerde. Ook verzorg je de afhandeling van algemene persvragen interview verzoeken en referentie artikelen.

 

Eisen

 • Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding Communicatie of over minimaal een vergelijkbare afgeronde HBO opleiding (Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar).
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2018) als strategisch communicatieadviseur bij of voor een overheidsorganisatie (Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2015-2018) als strategisch communicatieadviseur voor een vergelijkbaar event als Gelderland Herdenkt en heeft daardoor aantoonbaar ervaring met het samenwerken met partners en adviseurs in regionaal verband.
  (Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee events(vergelijkbaar met Gelderland Herdenkt) waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag specifiek ook de ervaring met het samenwerken in regionaal verband vermelden).
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2013-2018) met het samenwerken met een marketing bureau of een marketing afdeling bij complexe projecten. Wij verstaan onder een complex project: een dynamische omgeving waar snelheid geboden is en met meerdere partners en doelgroepen die bediend moeten worden.
  (Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee complexe projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet).

Wensen

 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop daarin te acteren om resultaten te behalen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag de geboekte resultaten specifiek benoemen.
  – Externe kan tenminste drie opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met politiek-bestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop daarin te acteren om resultaten te behalen (10 punten)
  – Externe kan twee opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met politiek-bestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop daarin te acteren om resultaten te behalen (6 punten)
  – Externe kan één opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met politiek-bestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop daarin te acteren om resultaten te behalen (4 punten)
  – Externe kan geen opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met politiek-bestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop daarin te acteren om resultaten te behalen (0 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met de regievoering op pers en media communicatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
  – Externe kan tenminste drie opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met de regievoering op pers en media communicatie (10 punten)
  – Externe kan twee opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met de regievoering op pers en media communicatie (6 punten)
  – Externe kan één opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met de regievoering op pers en media communicatie (4 punten)
  – Externe heeft geen ervaring met de regievoering op pers en media communicatie (0 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring op het gebied van communicatie rondom campagne voeren en content verzamelen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
  – Externe kan tenminste drie opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met communicatie rondom campagne voeren en content verzamelen (10 punten)
  – Externe kan twee opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met communicatie rondom campagne voeren en content verzamelen (6 punten)
  – Externe kan één opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met communicatie rondom campagne voeren en content verzamelen (4 punten)
  – Externe kan geen opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met communicatie rondom campagne voeren en content verzamelen (0 punten)
 • Externe heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal, aan te tonen met werkervaring waarin dit tot uiting komt of een gevolgde Engelstalige opleiding (opleiding in het Engels gegeven).
  – Externe beheerst de Engelse taal niet uitstekend (0 punten)
  – Externe heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal (10 punten)

 

Competenties

Als Strategisch Communicatieadviseur ben je een stevige sparringpartner voor opdrachtgever en projectleider en voor communicatie partners in het werkveld. Je bent in staat anderen in je ideeën en overtuigingen mee te nemen. Ook combineer je goede adviesvaardigheden met hands-on aanpak. Je bent initiatiefrijk, pragmatisch en hebt een scherp oog voor reputatie. Verder werk je zelfstandig, resultaatgericht, projectmatig en je neemt verantwoordelijkheid. Je bent gericht op verbinden en samenwerken, schakelt gemakkelijk met verschillende spelers op diverse niveaus en beschikt over veel inlevingsvermogen en (organisatie)sensitiviteit.

 • Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
  1. Overtuigingskracht: Je gedrag is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
  2. Organisatiesensitiviteit:  Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie. Je houd niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar je hebt ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen.
  3. Proactief/initiatief nemend: Je signaleert kansen en handelt daarnaar. Hiermee begin je liever uit jezelf dan dat je passief afwacht.
  4. Samenwerken/verbinden: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen.
  5. Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen. Je hebt een heldere, bondige en energieke schrijfstijl.

Aanleveren

 • Up-to-date cv geschreven naar de aanvraag
 • Een motivatie
 • Een toelichting/uitwerking/voorbeelden op alle eisen en wensen
 • 2 referenties.

 

Interesse?

Ben je nieuwsgierig en enthousiast geworden over deze tijdelijke opdracht in de rol van Strategisch Communicatieadviseur bij onze opdrachtgever, neem dan direct contact op met Francis Schonfeldt via 030 219 2662 / 06 37 60 78 95 of stuur je CV naar sollicitatie@aserio.nl.

Je kunt ook hier je gegevens achterlaten.

Upload hier je CV

Overige informatie

Startdatum

 • 7 januari 2019

( Vacature reeds ingevuld )

Voldoe je aan dit profiel ?
Wij krijgen regelmatig soortgelijke vacatures binnen.

Stuur ons je motivatie en CV en wij nemen contact met je op voor de mogelijkheden en vervolgstappen.

Locatie

 • Provincie Gelderland, standplaats Arnhem

Periode

 • 7 januari 2019 – 30 juni 2020 (optie op 1x3 maanden verlenging)

Aantal uur

 

 • 16 uur per week

Neem contact op met

Francis Schönfeldt
06 37 60 78 95
francis.schonfeld@aserio.nl

Deze vacature doorsturen naar een vriend of bekende.