Senior Communicatieadviseur Ruimte en Duurzaamheid

 

Functieomschrijving
De directie van het organisatieonderdeel Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam zoekt een stevige en ervaren senior communicatieadviseur die zich (primair) richt op de interne organisatie. Ruimte en Duurzaamheid is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid in Amsterdam. De 600 medewerkers werken voor verschillende opdrachtgevers in de stad, waaronder de stadsdelen en grootstedelijke projecten. Hun expertise ligt op het gebied van stedenbouw, planvorming, ontwerp, planologie en duurzaamheid. Dit geldt voor ieder schaalniveau: van portiek tot metropool.
Naar aanleiding van onder andere een tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers bevindt Ruimte en Duurzaamheid zich in een organisatorische doorontwikkeling. De stad groeit snel en de druk op de ruimte wordt steeds groter. Daarnaast heeft het huidige college grote ambities op het gebied van duurzaamheid en op het terrein van participatie van de Amsterdammers bij het ‘maken van de stad’. De organisatie is in mankracht verdubbeld om aan deze opgaven te kunnen voldoen. Dat vraagt om een versterking van de samenwerking en integraliteit binnen de organisatie en met de (gemeentelijke) stakeholders. Het vraagt ook om een andere manier van werken en daarmee een cultuurverandering. In- en externe communicatie moet hieraan een bijdrage leveren.
De senior communicatieadviseur die wij zoeken is de strategische sparringpartner van de directeur en het managementteam voor deze communicatieopgave. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de interne communicatiestrategie voor de doorontwikkeling van Ruimte en Duurzaamheid en de duurzame implementatie van interne communicatie binnen de organisatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de communicatiestrategie voor het gezicht van Ruimte en Duurzaamheid naar buiten, ofwel een duurzame positionering van de organisatie bij stakeholders binnen en buiten de gemeente.

Je maakt deel uit van het kernteam, dat zich focust op de interne doorontwikkeling met duurzaam resultaat. Je werkt samen met de twee bestaande communicatieteams van de afdelingen Ruimte en Duurzaamheid en met de experts van het Communicatiebureau. Je bent hands on, kunt goed schrijven en voert waar noodzakelijk en mogelijk het plan ook zelf uit.

In eerste instantie duurt de opdracht tot 12 juli 2019, om op grond van een goede evaluatie het (inhoudelijke) vervolg te bepalen. Er is mogelijkheid tot verlenging.

Werkzaamheden

 • Factor C sessie opzetten en resultaten vertalen naar een stakeholdersanalyse en interne communicatiestrategie (waaronder kernverhaal Ruimte en Duurzaamheid, kernboodschap) met plan van aanpak en middelenpakket
 • Vertalen van de interne communicatiestrategie naar externe communicatie (positionering van Ruimte en Duurzaamheid binnen en buiten de gemeente), met plan van aanpak en middelenpakket
 • Inventarisatie van de interne en externe communicatiebehoefte
 • Interne communicatiekalender opstellen
 • Duurzaam implementeren van interne en externe communicatiestrategie, evenals de uitvoering ervan binnen Ruimte en Duurzaamheid (organisatie van de communicatie, met rollen, verantwoordelijkheden e.d.)
 • Ontwikkelen en toepassen van duurzaam in te zetten communicatiemiddelen (bijv. bijeenkomsten, intranet, nieuwsbrief e.d.). Tegelijkertijd structuur aanbrengen binnen het huidige aanbod aan middelen
 • Uitvoeren interne en externe communicatiestrategie (deels)
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur en het managementteam
 • Samenwerken met de twee huidige communicatieteams van de afdelingen Ruimte en Duurzaamheid
 • Samenwerken met experts van het Communicatiebureau, voor o.a.: Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, huisstijladvies, media advies, online redactie
 • Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool.

Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.

Eisen (knock-out)

 • De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo/wo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv
 • De aangeboden kandidaat heef als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met interne communicatie voor reorganisatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv
 • De aangeboden kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met interne communicatie voor cultuurverandering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv
 • De aangeboden kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met de positionering van een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv
 • De aangeboden kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met projectleiding binnen een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen

 • Korte motivatie (1 A4) voor de aanpak van de opdracht en voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten, met benoeming van concrete resultaten
 • De aangeboden kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met complexe ruimtelijke opgaven binnen de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten). Dit dient duidelijk uit het cv te blijken
 • De aangeboden kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met opgaven op het gebied van duurzaamheid binnen de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten). Dit dient duidelijk uit het cv te blijken
 • De aangeboden kandidaat heeft als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met participatiemethodieken en -trajecten. Dit dient duidelijk uit het cv te blijken.

Aanleveren

 • Up-to-date cv geschreven naar de aanvraag. Maximaal 5 A4’tjes inclusief volledige naam zoals in paspoort of identiteitskaart staat vermeld, telefoonnummer en emailadres
 • Een motivatie
 • Twee referenties (naam, organisatie, functie en telefoonnummer)
 • Korte motivatie (1 A4) voor de aanpak van de opdracht en voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten, met benoeming van concrete resultaten.

Planning

Alle benodigde documenten dienen voor 17 januari aangeleverd te worden. De gesprekken vinden plaats in week 4.

Interesse?

Ben je nieuwsgierig en enthousiast geworden over deze tijdelijke opdracht in de rol van Senior Communicatieadviseur bij onze opdrachtgever, neem dan direct contact op met Francis Schonfeldt via 030 219 2662 / 06 37 60 78 95 of stuur je CV naar sollicitatie@aserio.nl.

Je kunt ook hier je gegevens achterlaten.

Upload hier je CV

Overige informatie

Startdatum

 • Z.s.m.

( Vacature reeds ingevuld )

Voldoe je aan dit profiel ?
Wij krijgen regelmatig soortgelijke vacatures binnen.

Stuur ons je motivatie en CV en wij nemen contact met je op voor de mogelijkheden en vervolgstappen.

Locatie

 • Gemeente Amsterdam

Periode

 • tot 12 juli 2019
 • optie op verlenging

Aantal uur

 • 24 uur per week

Neem contact op met

Francis Schönfeldt
06 37 60 78 95 / 030 219 2662
francis.schonfeldt@aserio.nl

Deze vacature doorsturen naar een vriend of bekende.