Programmamanager Sociaal Domein

 

Functieomschrijving

Als programmamanager Sociaal Domein geef je sturing aan de totstandkoming van een innovatief en integraal programma voor het sociaal domein waarbinnen vier onderdelen vorm en inhoud krijgen, namelijk:

 1. Beleidsvisie sociaal domein
 2. Ontwikkelopgave gebiedsteam
 3. Gemeente van de toekomst
 4. Grip op financiën en monitoring.

Elk van de onderdelen heeft zijn eigen ‘trekker’ die verantwoordelijk is voor het betreffende onderdeel, samen met collega’s. Jij richt je op de strategische en overstijgende lijnen, stimuleert de totstandkoming van innovatieve oplossingen en zorgt voor samenhang tussen de vier onderdelen. Je zorgt dat de vier onderdelen eind 2018 samen komen in een helder, integraal programma voor 2019-2022 waarin het College, de Raad, inwoners en maatschappelijke organisaties zich herkennen. Het programma vertaalt onze strategische doelen en organisatorische opgaven naar een concrete uitvoeringsagenda. Je coördineert de samenwerking tussen de verschillende trekkers en andere betrokkenen.  Ook hou je de voortgang van de verschillende onderdelen in de gaten, onder andere door te zorgen voor prioritering en fasering.

Naast deze taken steek je ook de handen uit de mouwen op een aantal deelonderwerpen. Het gaat in ieder geval om de tot stand brenging van een monitor Sociaal Domein en inhoudelijke invulling van de strategische lijnen van de visie sociaal domein.
Daarnaast is het jouw rol om verbindingen te leggen met de twee andere programma’s binnen de organisatie namelijk de Versnellingsagenda en Omgevingsvisie/demografische ontwikkelingen.

Verantwoordelijkheden

Als programmamanager ben je in staat om de inhoudelijke complexiteit van een zaak snel te doorgronden en inzichtelijk te maken. Je weet op inhoud te verbinden en slaat een brug tussen beleid en uitvoering. Je inspireert het bestuur, raadsleden en andere betrokkenen doordat je de transformatiedoelen uitdraagt en vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Hierdoor lever je een actieve bijdrage aan de omslag die de transformatie in het sociaal domein van ons vraagt. Je hebt een oplossend en de-escalerend vermogen door je tact, vasthoudendheid, stressbestendigheid en politieke sensitiviteit. Je bent een uitstekende gesprekspartner voor onze bestuurders en de Raad.

Je bent een gedreven professional die beschikt over WO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring op strategisch bestuurlijk adviserend niveau binnen een overheidsorganisatie. Je bent thuis in het sociaal domein. Je durft beslissingen te nemen en regisseert op besluitvorming. Reflecteren en kritisch zijn op de effecten van beleid vinden wij belangrijk.
Je weet hoe bestuurlijke processen lopen en hebt een uitstekend gevoel voor politiek en bestuurlijke verhoudingen. Je hebt aantoonbare organisatorische vaardigheden en bent van nature gericht op verbinden en samenwerken. Je hebt ervaring met samenwerking in multidisciplinaire teams, het werken met complexe vraagstukken en het verbinden van diverse belangen

Eisen (Knock-out)

 • 5 jaar ervaring op strategisch bestuurlijk adviserend niveau en als projectleider/programmanager in het sociaal domein bij een gemeentelijke overheid. Geef een toelichting
 • Wo werk- en denkniveau richting bestuurskunde/sociaal domein.
  Geef een toelichting
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden (mondeling zoals schriftelijk) binnen het werkveld. Geef een toelichting
 • Je hebt ervaring met het werken binnen een politiek/bestuurlijke omgeving.
  Geef een toelichting.

Wensen (Gunningscriteria)

 • Wo bestuurskunde/sociaal domein. (30%) Motiveer waarom je aan dit criterium voldoet.
 • 5 jaar werkervaring op strategisch bestuurlijk adviserend niveau en als projectleider/programmanager in het sociaal domein bij een gemeentelijke overheid. (30%) Motiveer waarom je aan dit criterium voldoet
 • In staat zijn tot reflecteren en kritisch zijn op de effecten van het beleid. (20%)
  Motiveer waarom je aan dit criterium voldoet.
 • Aantoonbare organisatorische vaardigheden. (20%) Motiveer waarom je aan dit criterium voldoet.

Competenties

 • Verbinder
 • Stressbestendig
 • Politiek sensitief
 • Goede regisseur
 • Innovatief.

Aanleveren

 • Up-to-date cv geschreven naar de aanvraag. Maximaal 5 A4’tjes. Inclusief een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en het gewerkte aantal uren per week.
 • 4 uitgewerkte toelichting op de gestelde eisen, zie bovenstaande eisen
 • 4 uitgewerkte motivaties van de gestelde wensen, zie bovenstaande wensen
 • Twee referenties (naam, organisatie, functie en telefoonnummer).

Planning

Alle benodigde documenten zoals bovenstaand beschreven dienen voor 21 januari aangeleverd te zijn. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 5 of 6.

Interesse?

Ben je nieuwsgierig en enthousiast geworden over deze tijdelijke opdracht in de rol van Programmamanager Sociaal Domein bij onze opdrachtgever, neem dan direct contact op met Francis Schonfeldt via 030 219 2662 / 06 37 60 78 95 of stuur je CV naar sollicitatie@aserio.nl.

Je kunt ook hier je gegevens achterlaten.

Upload hier je CV

Overige informatie

Startdatum

 • Z.s.m

( Vacature reeds ingevuld )

Voldoe je aan dit profiel ?
Wij krijgen regelmatig soortgelijke vacatures binnen.

Stuur ons je motivatie en CV en wij nemen contact met je op voor de mogelijkheden en vervolgstappen.

Locatie

 • Gemeente Oostellingwerf

Periode

 • 6 maanden
 • optie op verlenging

Aantal uur

 • 24 uur per week

Neem contact op met

Francis Schönfeldt
06 37 60 78 95
francis.schonfeldt@aserio.nl

Deze vacature doorsturen naar een vriend of bekende.