Teamcoördinator afdeling Inwoners

 

De organisatie

De samenleving verandert steeds en de overheid beweegt mee. Dat geldt ook voor de gemeente Gennep. Van buiten naar binnen denken en doen, minder regeldrang en meer overlaten aan de samenleving vraagt een andere manier van werken. De gemeente Gennep is deze koers ingeslagen. Een organisatieontwikkeling waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen. Formeel gaat de organisatiewijziging per 1 september 2018 van kracht. Bij de gemeente Gennep werken 130 medewerkers. Kenmerken van de gemeente Gennep zijn een pragmatische stijl, korte lijnen naar het management en het bestuur. De werksfeer is prettig en informeel.

De nieuwe organisatie bestaat uit drie afdelingen: 1. Omgeving, met alle taken op het gebied van leefomgeving; 2. Inwoners, waar alle taken uitgevoerd worden die te maken hebben met zorg voor de samenleving aan individuele bewoners maar ook van de maatschappij als geheel. 3. Bedrijfsvoering, gericht op alle ondersteunende taken ten behoeve van de interne organisatie. Nu de interne plaatsingsronde is voltooid zijn er nog enkele leidinggevende functies vacant. Daardoor is er ruimte ontstaan voor een tijdelijke opdracht van Teamcoördinator afdeling Inwoners.

De opdracht

Als teamcoördinator geef je coachend leiding aan de medewerkers van je team. Samen met medewerkers, neem je initiatief om de inhoudelijke bekwaamheid, de zelfstandigheid en de persoonlijke ontwikkeling van individuele medewerkers en van het team als geheel, te bevorderen. Je geeft medewerkers zorgvuldige feedback over gedrag, vaardigheden en prestaties, en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheden. De focus ligt daarbij nadrukkelijk op de klant (inwoners, ondernemers en andere ketenpartners) en het sneller en beter inspelen op vragen van de individuele inwoners en van de samenleving als geheel. Met de medewerkers van je team werk je doelgericht toe naar een situatie waarbij het team in staat is om zelf te bepalen hoe met de beschikbare formatie de gewenste prestaties geleverd kunnen worden.

Als teamcoördinator voer je de regie over dit proces. Datzelfde geldt voor de juiste afstemming van de werkprocessen van het team met die van andere in- en/of externe organisatie-eenheden. Verder ben je je bewust van het feit dat je werkt voor het bestuur en dat jouw team werkt aan de bestuurlijke doelen die gesteld zijn. Je hebt een antenne voor zaken die politiek gevoelig kunnen liggen. Je signaleert en bespreekt deze gevoeligheden in een vroeg stadium met de medewerkers van je team en je afdelingsmanager. Goed kunnen samenwerken, zowel binnen als buiten de organisatie, is voor deze functie een kerncompetentie. Tot slot ben je, samen met de afdelingsmanager en de medewerkers, verantwoordelijk voor alle taken binnen je team, ieder vanuit zijn/haar eigen rol.

De afdelingsmanager heeft daarbij de rol van opdrachtgever, de medewerkers zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de inhoudelijke taken en de teamcoördinator is primair verantwoordelijk voor het coördineren van de processen binnen het team, de kwaliteit en de resultaten van het team. Daarbij fungeer je als sparringpartner voor de medewerkers van het team. In voorkomende gevallen kan het zijn dat je, in overleg met het team, zelf een inhoudelijke taak oppakt. Om dit alles op een goede manier te kunnen doen is affiniteit met de diverse vakgebieden binnen het team van belang.

De functie van teamcoördinator wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding.

Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de teamcoördinator is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een ZZP’er/ DGA.

ZZP’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via Aserio.

Functie eisen

 • HBO werk- en denk niveau aantoonbaar op CV
 • Aantoonbare affiniteit met publieksdiensten en het vakgebied Burgerzaken
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring (minimaal 2 jaar in de afgelopen 5 jaar), op CV aantoonbaar
 • Kennis van planning- en control instrumenten
 • Uitstekende advies- en communicatieve vaardigheden
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Competenties

 • Coachen
 • Samenwerking stimuleren
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Leiderschap
 • Initiatief

Gunningscriteria

 • Op CV tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie
 • Op CV aantoonbare werkervaring van de volgende genoemde vakgebieden: Integrale Dienstverlening, Gemeentelijke producten en diensten, Publiekszaken, KCC, Burgerzaken.

Aan te leveren

 • Up to date cv
 • Motivatie
 • Toelichting op de gevraagde criteria

Gemeente Gennep nodigt 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op maandagmiddag 17 september 2018.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden over de functie, neem dan contact op met Francis Schonfeldt via 030-219 2662 / 06 376 078 95 of stuur je CV naar sollicitatie@aserio.nl.

Je kunt ook hier je gegevens achterlaten.

Upload hier je CV

Overige informatie

Startdatum

 • 24 september 2018
  (vacature reeds ingevuld)Voldoe je aan dit profiel ?
  Wij krijgen regelmatig soortgelijke vacatures binnen.

  Stuur ons je motivatie en CV en wij nemen contact met je op voor de mogelijkheden en vervolgstappen.

Locatie

 • Gemeente Gennep

Periode

 • 24-09-2018 t/m 28-12-2018
 • optie op 2 x 3 maanden verlengen

Aantal uur

 • 24 uur per week

Neem contact op met

Francis Schonfeldt
06 37 60 78 95
Francis.schonfeldt@aserio.nl

Deze vacature doorsturen naar een vriend of bekende.