Communicatieadviseur diverse projecten

 

De organisatie

Het cluster Communicatie heeft tot taak het adviseren van bestuur, directie en organisatie op het vlak van communicatie. Het stroomlijnen en vernieuwen van de communicatieve interactie met de samenleving en het nationaal en internationaal krachtiger profileren van Limburg staan de komende jaren centraal. Het cluster werkt aan een sterke externe en interne communicatie en voert centrale regie over de strategie en uitvoering van alle communicatie activiteiten.

Wat ga je doen?

 • adviseert en overtuigt projectleiders en clusterhoofden op het gebied van strategisch/tactische en operationele communicatie voor projecten die voortkomen uit door GS vastgestelde thema’s en/of programma’s;
 • vertaalt complexe politiek-bestuurlijke projecten en thema’s naar concrete en eenduidige communicatiestrategieën en kernboodschappen en krijgt deze op overtuigende wijze aan de hand van een communicatieplan over het voetlicht;
 • vervult voor projectleiders en clustermanager een accountfunctie voor communicatievragen;
 • adviseert en/of begeleidt projectleiders en clustermanagers, in samenspraak en afstemming met de bestuursadviseur communicatie, bij de totstandkoming van strategisch/tactische en operationele communicatieplannen;
 • denkt mee over scenario’s / Q&A’s / woordvoeringslijnen / persberichten en stelt die mede op;
 • coördineert communicatieactiviteiten met externe stakeholders binnen de projectorganisatie;
 • adviseert en/of begeleidt bij de uitvoeringsafspraken met externe communicatiebureaus, inclusief het onderhandelen over de aard van de opdracht, voortgang, kwaliteit, evaluatie en budget;
 • ontwikkelt mede content voor projecten en programma’s;

Wie zoeken wij dan?

De opdrachtgever zoekt een enthousiaste professional die op een proactieve en daadkrachtige manier zich weet te bewegen en staande te houden in een politiek-bestuurlijke omgeving. De projectadviseur maakt deel uit van een team en staat onder leiding van de adjunct clustermanager communicatie.

Competenties: bestuurssensitiviteit, omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit, adviesvaardigheid, flexibel gedrag, initiatief, netwerkvaardigheid, overtuigingskracht en coöperatief gedrag.

De projectadviseur heeft aantoonbare ervaring bij een overheidsdienst. Heeft ervaring met het toepassen van interactieve werkvormen bij (stakeholders)bijeenkomsten en het gebruik van social media voor programma’s en campagnes. Daarnaast is hij/zij ervaren met projectmanagement, schrijven van briefings en coördineren van communicatiemiddelen met externen.

De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en is vertrouwd met nieuwe media. Hij/zij heeft ogen en oren open voor communicatietrends, -issues en –ontwikkelingen. De kandidaat weet wat werken in teamverband is met de verschillende disciplines binnen het cluster Communicatie.

Eisen

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO/WO opleiding bijvoorbeeld van de Hilst/C-niveau.
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van communicatie bij: rijk-provincie-gemeente, andere overheidsorganisaties, onderwijs of zorg.
 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 1 jaar ervaring opgedaan bij een gemeente of Provincie en heeft aantoonbare politiek-bestuurlijke werkervaring.
 • De kandidaat toont aan ervaring te hebben met communicatieprojecten in een overheidsorganisatie, bij voorkeur met als aandachtsgebied Ruimtelijke Ordening en/of Mobiliteit. Daarbij blijkt betrokkene aantoonbare ervaring te hebben met het regie voeren op communicatie binnen een project dat tot stand gebracht is met externe stakeholders en/of projecten of programma’s die op tactisch-bestuurlijk niveau zijn uitgevoerd.

Wensen

 • De kandidaat heeft, binnen de afgelopen vijf jaar, aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als adviseur bij een overheidsorganisatie (rijk-provincie-gemeente-overheidsorganisaties, zorg of onderwijs).
 • De kandidaat toont aan ervaring te hebben met complexe communicatieprojecten, bij voorkeur met als aandachtsgebied Ruimtelijke Ordening en/of Mobiliteit, waarbij meerdere partijen (zowel publiek als privaat) een duidelijk belang hebben en derhalve dienen te participeren in de totaalontwikkeling.
 • Beschrijf in welke mate u kennis en ervaring heeft met het implementeren van strategische communicatieplannen voor projecten en/of meerjarige programma’s. Ga daarbij specifiek in op: de projecten en programma’s waar dit betrekking op had; benoem hierbij specifiek hoe werd omgegaan met stakeholders, preferred suppliers, ervaring met digitale media en welke communicatiemiddelen daarbij werden ingezet. Daarnaast welke rol en bijdragen u daaraan heeft geleverd. Geef ook aan welke succesfactoren een rol hebben gespeeld.

Interesse?

Ben je nieuwsgierig en enthousiast geworden over deze tijdelijke opdracht in de rol van Communicatieadviseur voor diverse projecten bij onze opdrachtgever, neem dan direct contact op met Mitchell van Donselaar via 030 219 2662 / 06 37 60 78 95 of stuur je CV naar sollicitatie@aserio.nl.

Je kunt ook hier je gegevens achterlaten.

Upload hier je CV

Overige informatie

Startdatum

 • 1 juli 2018
  ( Vacature reeds ingevuld )

Voldoe je aan dit profiel ?
Wij krijgen regelmatig soortgelijke vacatures binnen.

Stuur ons je motivatie en CV en wij nemen contact met je op voor de mogelijkheden en vervolgstappen.

Locatie

 • Maastricht

Periode

 • tot 1 juli 2019
 • optie op verlenging 4 x 12 maanden

Aantal uur

 • 36 uur per week (gemiddeld)

Neem contact op met

Mitchell van Donselaar
06 37 60 78 95
mitchell.van.donselaar@aserio.nl

Deze vacature doorsturen naar een vriend of bekende.